Sağlık Hukuku (LAW 361) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Hukuku
Kod: LAW 361
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, teşhis ve tedavi sözleşmelerinde kişilerin yahut kurumların karşılaşabileceği sorunların çözümü ile ilgili hukuk kurallarına değinerek; hastanelerin sorumlulukları ile hastanın hak ve yükümlülükleri ile; hasta ile sağlık kurumu arasındaki sözleşmenin niteliği; sözleşme ihlali halinde uygulanacak kurallar; karşılıklı hak ve yükümlülükler; bir takım özel müdahalelerin özel düzenlenmesi konuları incelenerek; sağlık hukuku ile ilgili hükümler hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişki ve niteliği; hata ve sağlık kurumunun sorumlulukları ile hak ve borçları; hasta ile kurum arasındaki tedaviye ilişkin sözleşmenin belirlenmesi, türü, niteliği; bazı özel müdahalelerde ve tedavilerde kuralların istisnaları gibi konular derste işlenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3