Mali Suçlar (LAW 338) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Suçlar
Kod: LAW 338
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; uygulamada kullanım yaygınlığı olan, belirli ve tek bir hukuki düzenlemesi olmayan ve kategorik olarak da genel ceza kanunumuzda düzenlenmemiş ancak birçok birincil ve daha çok ikincil hukuk düzenlemelerinde yer alan mali suçlar konusunda bilgi aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Dolandırıclık, Hileli İflas, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Tefecilik, Mal ve Fiyatları Etkileme, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yolsuzluk (İrtikap, Rüşvet, Zimmet), Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Organ ve Doku Ticareti gibi Türk Ceza Kanunu Bakımından Mali Suçlar,Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu),Terörün Finansmanı Suçu,Kambiyo Suçları,Karşılıksız Çek Keşide Suçu,Vergi Suçları, Bankacılık Suçları,Sermaye Piyasası Suçları ,Mali Yönetim Suçları, Ticaret Kanunu Bakımından Mali Suçlar ve Gümrük Suçları vb konular oluşturmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3