Bilişim Hukuku (LAW 435) Ders Detayları

Ders Adı: Bilişim Hukuku
Kod: LAW 435
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bilişim sistemleri ve teknoloji aracılığıyla veya bilişim sistemleri üzerinde gerçekleştirilen eylem ve işlemlerin hukuki düzenlenişi ile bilişim ve teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile suç tiplerinin hukuki sonuçlarını incelemek; hak ve sorumlulukları değerlendirmektir.
İçerik: Bu ders, bilişim hukukuna ilişkin mevzuatın incelenmesi ile bu bağlamda toplumsal süreç ve araçların değerlendirilmesini içerir. Bu kapsamda güncel olaylar, mahkeme kararları ve mevcut sorunlar tartışılır.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4