Kat Mülkiyeti Hukuku (LAW 441) Ders Detayları

Ders Adı: Kat Mülkiyeti Hukuku
Kod: LAW 441
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, uygulamada sıkça karşılaşılan, mülkiyet hakkının bir türü olan kat mülkiyeti konusu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması, özel düzenleme olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun incelenmesi amacını taşır.
İçerik: Ders, Eşya Hukuku ile bağlantılı olarak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri inceleneceği bir ders olup; tamamlanmış bir yapının, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümlerini, bütününden ayırarak, onlara bağımsız bir nitelik veren ve böylece mülkiyet hakkının konusu haline getiren kurum olan “kat mülkiyeti” ile ilgili esasların incelenmesinden ibarettir. Derste, kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat maliklerinin hak ve borçları ve ana gayrımenkulün yönetimi konuları esaslı olarak incelenecek; Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki düzenlemeler irdelenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4