Tüketici Hukuku (LAW 442) Ders Detayları

Ders Adı: Tüketici Hukuku
Kod: LAW 442
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, insanlarda “tüketici bilinci”nin gelişmesi ve bu gelişen bilinç doğrultusunda, tüketici mevzuatının genişlemesi sonucunda, yapılan her türlü alışveriş işleminde tüketicinin ne gibi hak ve taleplerin doğabileceğinin bilinmesi ve tartışılmasının sağlanmasıdır.
İçerik: Dersin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle daha önceki dönemlerde görülecek olan Borçlar Hukukunun temel kavramlarının tekrarlanması, bundan sonra Tüketici Hukuku’nu ilgilendiren bir takım kavramların öğretilmesi gerekecektir. Temel kavramlardan sonra, bu kavramların karşımıza ne şekilde çıktığı ve uyuşmazlıkların ne şekilde çözüleceği, yaptırımlarının neler olacağı gibi detaylar, Tüketici Hukuku ve onunla ilintili diğer hukuk dalları alanında ele alınarak , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat ışığında anlatılacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4