Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 101 Hukuka Giriş
4
0
4
7
LAW 105 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
4
0
4
7
LAW 107 Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
3
0
3
7
ECON 105 Mikro Ekonomi
2
0
2
3
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
1. Semester Seçmeli Dersler
3
0
3
4
Toplam
18
0
18
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 104 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
3
0
3
5
LAW 106 Aile Hukuku
4
0
4
6
LAW 108 Türk Anayasa Hukuku
3
0
3
6
LAW 110 Yargı Örgütü
3
0
3
5
ECON 106 Makro Ekonomi
2
0
2
3
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
2. Semester Seçmeli Dersler
3
0
3
3
Toplam
20
0
20
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 211 Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
3
0
3
5
LAW 215 Kamu Maliyesi
3
0
3
5
LAW 231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I
3
0
3
4
LAW 233 İdare Hukuku - I
4
0
4
5
LAW 235 Ceza Hukuku Genel İlkeler - I
3
0
3
4
3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
3
0
3
4
3. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
Toplam
21
0
21
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 210 Kamu Hürriyetleri
3
2
3
4
LAW 216 Hukuk Sosyolojisi
2
0
2
3
LAW 218 Uluslararası Hukuk Sorunları
3
0
3
4
LAW 232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II
4
0
4
5
LAW 234 İdare Hukuku - II
3
0
3
4
LAW 236 Ceza Hukuku Genel İlkeler - II
3
0
3
4
4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
4. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
Toplam
22
2
22
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler
4
2
4
6
LAW 307 Ceza Hukuku Özel Hükümler
3
2
3
6
LAW 311 Ticari İşletme Hukuku
3
0
3
6
LAW 315 Medeni Usul Hukuku
4
2
4
6
5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
Toplam
18
6
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 302 Eşya Hukuku
4
0
4
5
LAW 308 İdari Yargı
3
2
3
4
LAW 312 Şirketler Hukuku
3
0
3
4
LAW 322 Vergi Hukuku
4
0
4
5
LAW 326 Hukuk Felsefesi
2
0
2
3
LAW 336 Rekabet Hukuku
2
0
2
3
6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
3
Toplam
22
2
22
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 403 Ceza Usul Hukuku
4
0
4
6
LAW 413 İş Hukuku
4
0
4
6
LAW 417 Miras Hukuku
3
0
3
4
LAW 423 Genel Devlet Teorileri
3
0
3
4
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler
2
0
2
4
7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler
3
0
3
4
Toplam
21
0
21
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 408 Kıymetli Evrak Hukuku
3
0
3
5
LAW 412 Uluslararası Özel Hukuk
4
0
4
6
LAW 414 Sosyal Güvenlik Hukuku
2
0
2
4
LAW 420 İcra ve İflas Hukuku
3
2
3
5
LAW 434 Avrupa Birliği Hukuku
2
0
2
4
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
8. Semester Seçmeli Dersler
2
0
2
4
Toplam
18
2
18
30


Müfredat Toplamı
160
240

1. Semester Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG-T 101-L Temel İngilizce1 L
4
0
3
4
LAW 109 Hukukta Metot
3
0
3
4


2. Semester Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
COMPE 103 Bilgisayara Giriş
3
0
3
3
ENG-T102-L Temel İngilizce2 L
3
0
3
3
SOC 105 Sosyolojiye Giriş
2
0
0
0


3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 221 Politika Bilimi
3
0
3
4
LAW 223 Spor Hukuku
3
0
3
4
LAW 225 Hukuk ve Kadın
3
0
3
4


3. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 219 Karşılaştırmalı Hukuk
2
0
2
3
LAW 251 Hukuk İngilizcesi-I
2
0
2
3
LAW 261 Çocuk Hukuku
2
2
2
3


4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 220 Çevre Politikası
2
0
2
3
LAW 222 İletişim Hukuku
2
0
2
3
LAW 224 Vatandaşlık Hukuku
2
0
2
3


4. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
HIST 201 Uygarlık Tarihi
2
0
2
3
LAW 252 Hukuk İngilizcesi-II
2
0
2
3
LAW 254 Hukuk ve Edebiyat
2
0
2
3
LAW 256 Türk Parlamento Hukuku
2
0
2
3


5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 317 Stratejik Planlama
2
0
2
3
LAW 321 Genel Muhasebe
2
0
2
3
LAW 325 Fikri ve Sınai Haklar
2
0
2
3
LAW 327 Yabancılar Hukuku
2
0
2
3
MATH 365 Matematiksel Mantık
2
0
2
3


5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 323 Adli Yazışma
2
0
2
3
LAW 351 Hukuk İngilizcesi-III
2
0
2
3
LAW 361 Sağlık Hukuku
2
0
2
3


6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 324 Milletlerarası Tahkim Hukuku
2
0
2
3
LAW 328 Eleştirel Düşünce
2
0
2
3
LAW 330 Sermaye Piyasası Hukuku
2
0
2
3
LAW 338 Mali Suçlar
2
0
2
3


6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 332 Avukatlık ve Noterlik Hukuku
2
0
2
3
LAW 334 Hukuk ve Etik
2
0
2
3
LAW 352 Hukuk İngilizcesi-IV
2
0
2
3
LAW 356 Seminer
2
0
2
3
LAW 362 Atipik Sözleşmeler
2
0
2
3


7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 429 İngilizce Çeviri
2
0
2
4
LAW 431 Deniz Hukuku
2
0
2
4
LAW 433 Finansman Hukuku
2
0
2
4
LAW 435 Bilişim Hukuku
2
0
2
4


7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 401 Çevre Hukuku
3
0
3
4
LAW 415 Anayasa Yargısı
3
0
3
4
LAW 421 Kriminoloji
3
0
3
4
LAW 441 Kat Mülkiyeti Hukuku
3
0
3
4


8. Semester Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LAW 424 Sigorta Hukuku
2
0
2
3
LAW 426 Adli Tıp
2
0
2
4
LAW 428 Siyasi Partiler
2
0
2
3
LAW 442 Tüketici Hukuku
2
0
2
4

Sevgili öğrenciler

işlemlerinizi gerçekleştirirken internet sitesinde bulunan akademik program AKTS değerleri yerine 

ATACS sistemindeki AKTS değerlerini esas almanız gerekmektedir. 

Dekanlık