İş Olanakları

Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler çok çeşitli alanlarda farklı iş olanaklarına sahip olabilmektedir. Yargıçlık, savcılık, noterlik ve serbest avukatlık gibi geleneksel hukuk mesleklerini yürütebilmeleri yanında çeşitli kamu kuruluşlarında hukuk müşaviri, farklı alanlarda uzman, diplomat, kaymakam vb. farklı işlerde başarılı olabilme olanağına da sahiplerdir.