Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı


     2015-2016 akademik yılından bu yana, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı” başlatılmış, çalışmalarını özel hukuk alanında sürdürmek ve geliştirmek isteyen hukuk fakültesi mezunlarının lisans düzeyinde aldıklarından daha yoğun, detaylı ve kapsamlı bir eğitim almaları amaçlanmıştır. Bu programda özel hukuka ait genel anabilim dalları olan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Medeni Usûl Hukukuna ilişkin en güncel tartışma konularını ve mevzuat düzenlemelerini bünyesinde barındıran dersler bulunmaktadır. 

 

     Özel Hukuk Anabilim Dalı, “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı” ile lisans öğretiminde verilen temel hukuk formasyonunun ötesinde, lisans düzeyinde olduğundan daha detaylı bir biçimde, akademik tartışma ve görüşleri içeren, öğrenciyi araştırma yapmaya, akademik yazım ve sunum yeteneklerini geliştirmeye sevk eden disiplinlinlerarası bir lisansüstü öğretimi vermeyi, öngörülü ve yetkin hukukçular yetiştirmeyi amaçlamakta, bunu yaparken daima bilimsel olanı bulma ve kullanma dürtüsüyle hareket etmektedir. 

 

Programda açılan dersler birinci ve ikinci dönem olmak üzere şu şekildedir: 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Dersin Kredisi

OZH 500

Seminer (zorunlu)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ

0

OZH 521

İlamlı İcra (seçmeli)

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KULAKSIZ

3

OZH 531

Çek Hukuku ve Uygulamaları (seçmeli)

Prof. Dr. Celal GÖLE

3

OZH 541

İş Hukukunun Genel Esasları (seçmeli)

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

3

OZH 551

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk (seçmeli)

Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN

3

OZH 561

Fikri Mülkiyet (seçmeli)

Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

3

ISL 555-07

Araştırma Yöntemleri (zorunlu)

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

3

OZH 599

Tez

Atanacak Tez Danışmanları

0

OZH 552

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (seçmeli)

Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN

3

OZH 522

Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KULAKSIZ

3

OZH 512

Hukuki İşlemlerde Şekil (seçmeli)

Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

3

ISL 555-02

Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU

3

OZH 500

Seminer (zorunlu)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İstemi

0

OZH 532

Marka Hukuku (seçmeli)

Prof. Dr. Sabih Ali ARKAN

3

OZH 542

İş Sözleşmesi Hukuku (seçmeli)

Prof. Dr. Sarper SÜZEK

3

OZH 599

Tez

Atanacak Tez Danışmanları

0