Serdar Hızır, Instructor

Serdar Hızır

Contact Information

Phone:8033
Home Department:Faculty of Law
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Commercial Law Ankara University 2017
Master's of Science Maritime Law University of Ankara 2007
Bachelor's of Science Law University of Ankara 2003


Research Topics

International Trade Law, Law of Commercial Enterprise, Trade Law, Corporation Law, Insurance Law, Capital Market Law, Trademark Law, Banking Law, Maritime Law, Law of Negotiable Instruments, Stock Exchange Law


Publications

Other Refereed Journals

Hızır/ Merki (2014), Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezaî Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4, 779-812

Hızır (2013), Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Ankara, 2, pp. 227-289.

Hızır (2013), 6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’nun 633’ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara, C. III, pp. 2817-2880

Hızır (2010), Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Hükümlerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 86, pp. 268-312

Hızır/ Turaev (2008), Türk Hukuku’nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, pp. 371-409

Hızır/ Davis (2008), Dance of Corparete Veils: Shareholder Liability in the United States of America and in Republic of Turkey, Ankara Bar Review , 2, pp. 76-106

Hızır (2007), Gemi Alacaklısı Hakkının Bahşettiği Bir İmkân Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takip Usulü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 4, pp. 347-403

National Conference Proceedings

Hızır, Serdar (2017), Anonim Şirketlerde Genel Kurul, 18-19/ 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Anonim Şirketler Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında sunum, Ankara

Hızır S. (2016), Anonim Şirketlerde Genel Kurul, 02-03 / 09-10 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Anonim Şirketler Hukuku- 2. Program” adlı İleri Eğitim Programında sunum, İstanbul

Hızır S. (2015), Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler, 28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında sunum, Ankara

Hızır S. (2015), Türk Ticaret Kanunu’na Hükümleri Uyarınca Şirketler Topluluğu Hukuku, 28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında sunum, Ankara

Hızır (2014), "Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacı Şirketlerin Sorumluluğu", Ankara Barosu tarafından düzenlenen “LPG’li (Doğalgazlı) Şofbenlerden Doğan Hasarlardan Sorumluluk” adlı Panelde Tebliğ, Ankara

Hızır (2013), "6362 Sayılı (yeni) SPKn’un Halka Açık Anonim Ortaklıklar İçin Öngörülen Düzenlemelerine Genel Bir Bakış", Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 2. Program” adlı İleri Eğitim Programında tebliğ, Ankara

Hızır (2012), "6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Şirketler Topluluğu", Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler” adlı Sempozyumda Tebliğ, Ankara

Hızır (2012), "6335 Sayılı Kanun ile Değişik TTK m. 358 Üzerine Bazı Düşünceler", Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda 6335 sayılı Kanun ile Öngörülen Değişiklikler” adlı Panelde Tebliğ, Ankara

Hızır (2012), "Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu", Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 1. Program” adlı İleri Eğitim Programında sunum, Ankara

Notes

Hızır (2013), Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358’nci Maddesine Aykırılığın Yaptırımları, Cumhuriyet Gazetesi, 1370, pp. 20

Hızır (2010), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- II, İZ Dergisi, 11, pp. 56-62

Hızır (2008), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- I, İZ Dergisi, 7, pp. 16-19

Book Chapters

Hızır (2010), Hukuku Açısından Dışsatımda Bir Finansman Yöntemi Olarak Forfaiting İşlemi, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, pp. 1131-1166

Hızır (2010), Banka Teminat Mektubunun Meydana Getirdiği Teminat İlişkisi, Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’na Armağan, pp. 761-804

Books

Hızır/ Kaya (2013), 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı ile Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler”, DMF Yayınları, Ankara 2012., 183 pages