Serap Özbey, Öğr. Gör.

Serap Özbey

İletişim Bilgileri

Telefon:8031
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Özel Hukuk Gazi Üniversitesi (Devam Ediyor) 2011
Yüksek Lisans Özel Hukuk Çankaya Üniversitesi 2010
Lisans Hukuk Gazi Üniversitesi 2005


Araştırma Konuları

Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Borçlar hukuku, Aile Hukuku, Sağlık hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku


Yayınlar

Ulusal Konferans Bildirileri

Özbey, Serap (2015), Fikri Haklar Bağlamında Açık Erişim, "Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim", Atılım Üniversitesi Kütüphanesi

Makaleler

Özbey, Serap (2015), El Yazılı Vasiyetname, CumHuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki

Özbey, Serap/Kılıçoğlu, Kumru (2015), Fikri Haklar Bağlamında Açık Erişim, Atılım Üniversitesi İz Dergisi

Özbey, Serap (2011), Yanılmada Kusurlu Olan Tarafın Sözleşmenin İptali Sebebiyle Karşı Tarafın Uğradığı Zararlardan Sorumluluğu, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan

Özbey, Serap (2010), Vasiyetnamenin Yorumu, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan