Zeynep MÜFTÜOĞLU, Research Assistant

Zeynep MÜFTÜOĞLU

Contact Information

Phone:8040
Office:586 8040
Home Department:Faculty of Law
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Public Law Ankara University Devam Ediyor
Master's of Science Public Law Ankara University 2012
Bachelor's of Science Law Ankara University 2009


Research Topics

Public finance, Tax law, Public expenditure law, Fiscal governance, Budget law, Ombudsman, Fiscal powers of local governments, Environmental law


Publications

Other Refereed Journals

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Vergi Cezalarının Affı, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, pp.797-819

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), “Kamu Denetçiliği Kurumu ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulaması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 114, pp.293-314

International Conference Proceedings

Zeynep Müftüoğlu Hoş, Ebru Açık (2015), “A Sociological Perspective To Civil Disobedience Via Taxation: The Case Of Turkey”, VII. European Conference On Social And Behavioral Sciences,, Budapeşte

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “The Effects Of Societal Values And Law On The Birth Of “ Resresentative Democracy” And “Governance” And Their Reflections On Fiscal Law”,, “2nd International Conference “Interdisciplinary Legal Studies 2015, Law Beyond Boundaries”, The International Center for Research & Development, Toronto

National Conference Proceedings

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Demokrasi Anlayışında Meydana Gelen Değişimlerin Vergilendirme Yetkisi Üzerinde Etkileri”,, 5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Bursa

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Yoksulluğun Giderilmesinde ve Sosyal Adaletin Sağlanmasında Vergilendirme Yetkisinin Rolü, Siyasi İlimler Türk Derneği 12. Lisansüstü Konferansı, Çanakkale

Notes

Zeynep MÜFTÜOĞLU (2017), Çevre Hakkı-Yerel Yönetim İlişkisi Üzerine Lisans Araştırma Projesi, III. İnsan Hakları Öğrenci Kongresi “Çevre Hakkı”, Konya

Zeynep MÜFTÜOĞLU (Hukuk ve Etik Topluluğu Topluluk Danışmanı) (2017), T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi

Zeynep MÜFTÜOĞLU (2016), Course Networking Uygulaması Olarak LAP Örneği, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 23

Zeynep MÜFTÜOĞLU (2016), Çevre Hakkı-Yerel Yönetim İlişkisi Çevre Festivali’nde Hayat Buluyor, Cumhuriyet Gazetesi Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 4

Proje Yürütücüsü Zeynep MÜFTÜOĞLU (2016), 1982 Anayasasında Düzenlenen Çevre Hakkının Hayata Geçirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Çankaya Belediyesi Örneği, Lisans Araştırma Projesi

Zeynep MÜFTÜOĞLU (GEnç Hukukçular Toplululuğu Topluluk Başkanı) (2016), Mülteci Hukuku ve Koruma Hukuku Konferansı

Zeynep MÜFTÜOĞLU (Kampanya Yürütücüsü) (2016), Çocuk ve Gençlik Cezaevi Kitap Kampanyası ve Cezaevi Zİyareti

Zeynep MÜFTÜOĞLU (düzenleyici) (2016), Academik Yazım ve Kütüphane Kullanımı Eğitimi

Zeynep MÜFTÜOĞLU (Atılım Üniversitesi Takımı Danışman Yardımcısı) (2016), The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Zeynep MÜFTÜOĞLU (düzenleyici-konuşmacı) (2016), Çevre Hakkı ve Yerel Yönetim Çalıştayı, Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Zeynep MÜFTÜOĞLU (2016), Çevre Hakkı ve Yerel Yönetimler İlişkisinin Lisans Araştırma Projesi Üzerinden Ele Alınması, Çevre Hakkı ve Yerel Yönetimler Çalıştayı-Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Gezdik Gördük Öğrendik, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 20

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Beyin Göçünde Vergi Yükünün Olası Etkileri”, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 21

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), 2015 Yılında Beklenen Vergi Değişiklikleri, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Kadın Hakları ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Semineri, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Suç ve Suçlu Psikolojisi Sempozyumu, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Vergi Hukuku Atölyesi, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), Kamu Denetçiliği, İz Dergisi, 18

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), “Çevrenin Korunmasında Vergsinin Rolü, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki,

Çiğdem Sever, Zeynep Müftüoğlu Hoş, Duygu Merki, Hasan Serdar Hoş (2013), “Ankarada’daki Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımı”, Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projesi, gönüllü danışman

Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı (proje yöneticisi) (2013), “Türkiyede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kadın Belediye Başkanlarının Söylemleri ve Faaliyetleri: 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri Örneği”, TÜBİTAK Projesi, yardımcı araştırmacı

Zeynep Müftüoğlu Hoş (disiplin kurulu üyesi) (2013), Kurgusal Duruşma Yarışması, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversittesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2013), Basın Özgürlüğü: Haber Verme Ve Eleştirme Hakkı, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), Vergilerin Seçimler Üzerine Etkileri, İz Dergisi, 19