Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, Asst. Prof.Dr.

Kumru  Kılıçoğlu Yılmaz

Contact Information

Phone:8029
Phone:8029
Office:108
Home Department:Faculty of Law
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD 2014
Master's 2012
Bachelor's 2008


Research Topics

Family Law, Law of obligations, The animal protection law, Law Of Individuals, Rights of women, Rights of children, Human Rights, Trademark Law, Law of succession


Publications

Other Refereed Journals

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2017), Resmi Vasiyetname, TBB Dergisi, 113

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2016), Kişilik Hakkının İhlalinde Manevi Tazminat, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan Sayısı

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Evlilik Birliğinin Korunması, TBB Dergisi, 120

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Eşlerin Paylı Mülkiyeti, TBB Dergisi, Ankara, 114, "79-104"

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Terazi Hukuk Dergisi, 99

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Kadının Bitmeyen Soyadı Sorunu, Ankara Barosu Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Geçici Ödemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 110

Kumru Kılıçoğlu (2012), Üçüncü Kişinin Rehinden Kurtarma Hakkı, Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Armağanı , Ankara, "513-528"

Notes

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2017), Konuttan Hayvan Tahliyesi, Atılım Üniversitesi, İZ Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2016), Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Altsoyun Açık Muvaffakatı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 05.08.2016

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Katkı Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, Serap Özbey (2015), Açık Erişim ve Fikri Haklar, Atılım Üniversitesi, İZ Dergisi, 22

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Edinilmiş Mallar ve Katılma Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Book Chapters

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Kısıtlama ve Vasi Tayini, Seçkin Yayıncılık- Hukuk Davaları (5 Ciltlik Seri), Cilt:2, 32-42

Books

Kılıçoğlu Yılmaz K. (2014), Haksız Kazancın İadesi, Ankara

Kumru Kılıçoğlu (2012), Yansıma Yoluyla Zarar, Turhan Kitabevi, Ankara, "85 pages"

Articles

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2017), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2017/1

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2016), Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi - Özel Sayı: Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, 2016/3 Cilt:2

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Yapay Döllenmede Soybağı Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan

Kumru Kılıçoğlu (2010), Hayvan Haklarına İlişkin Olarak Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme- Hayvanı Öldürme ya da Etkisiz Hale Getirme-, Ankara Barosu Dergisi, 4-68