Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, Yrd. Doç. Dr.

Kumru  Kılıçoğlu Yılmaz

İletişim Bilgileri

Telefon:8511
Telefon:8511
Ofis:108
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Borçlar Hukuku Ankara Üniversitesi 2014
Yüksek Lisans Borçlar Hukuku Çankaya Üniversitesi 2012
Lisans Hukuk Atılım Üniversitesi 2008


Araştırma Konuları

Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Hayvanın Korunması Hukuku, Kişiler Hukuku, Kadın hakları, Çocuk hakları, İnsan Hakları, Marka Hukuku


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Eşlerin Paylı Mülkiyeti, TBB Dergisi, Ankara, 114, "79-104"

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Terazi Hukuk Dergisi, 99

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Kadının Bitmeyen Soyadı Sorunu, Ankara Barosu Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Geçici Ödemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 110

Kumru Kılıçoğlu (2012), Üçüncü Kişinin Rehinden Kurtarma Hakkı, Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Armağanı , Ankara, "513-528"

Notlar

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Katkı Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Edinilmiş Mallar ve Katılma Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Kitaplar

Kılıçoğlu Yılmaz K. (2014), Haksız Kazancın İadesi, Ankara

Kumru Kılıçoğlu (2012), Yansıma Yoluyla Zarar, Turhan Kitabevi, Ankara, "85 pages"

Makaleler

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Yapay Döllenmede Soybağı Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan

Kumru Kılıçoğlu (2010), Hayvan Haklarına İlişkin Olarak Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme- Hayvanı Öldürme ya da Etkisiz Hale Getirme-, Ankara Barosu Dergisi, 4-68