Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Çevresel Etki Değerlendirmesinin Çevrenin Korunmasındaki Yeri
Kategori:Kitap
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Sürdürülebilir bir Yaşam için Küreselleşme Sürecinde Çevre-Hukuk ve Sugözü Termik Santrali, AKÇEP Kongresi, Adana, 15-17 Mart
Yıl:2002
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: