Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında Katılımın Rolü
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aralık
Yıl:1997
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: