Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:“Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler
Kategori:Kitap Ünitesi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, VII. Kamu Yönetimi Forumu, 8-10 Ekim 2009, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, (Elektronik Ortamda Yayınlanan Bildiriler Kitabı.) 109- “Kıbrıs Uyuşmazlığında Çözüm Stratejileri”, Journal of Cyprus Studies, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, C.16, S.138, 2010. 110- “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler”, Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran- Aralık 2009, C.XII, S.1-2, s. 1257-1284, Ankara 2010. 111- “Topluluk Hukukunun İcrası Çerçevesinde Üye Devletlere Karşı Uygulanan Yaptırımlar- AT Anlaşmasının 228. madde 2. Fıkrasına göre Alınan Önlemler, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2010, C.6., S.21, s.1-17. 112- “Alman Anayasa'sı Işığında Avrupa Tutuklama Emrine Getirilen Yorum” Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan, Ankara 2010, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 27 vd. 113- “Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü” Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan, Ankara 2010, s. 345 vd. 114- “AB Birincil (Primer) Hukukunda Azınlıkların Korunmasının Hukuki Dayanağı”, Uluslararası
Yıl:2009
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: