Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:“Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Temel Haklar”,
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi
Yıl:1997
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: