Publication Details

Author:
Title:İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin, işverenin ve sendikaları sorumluluğu
Category:Book
Index:Others
Published Place:ODTÜ Mühendislik Fakültesi ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kıbrıs Seminerleri, Verimlilik
Year:1985
Volume:
Pages:
Place: