Publication Details

Author:Hızır
Title:Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Hükümlerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Year:2010
Volume:86
Pages:pp. 268-312
Place: