Publication Details

Author:Hızır
Title:Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- II
Category:Notes
Index:Others
Published Place:İZ Dergisi
Year:2010
Volume:11
Pages:pp. 56-62
Place: