Yayın Detayları

Yazar:D. Çiğdem Sever
Başlık:Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Sarper Süzek'e Armağan, Beta Yayınları, Ankara
Yıl:2011
Sayı:C.III
Sayfalar:3279-3311
Ev Sahibi Şehir:
İndirme Bağlantısıİndir
URLhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=135ecfd8db6697dc&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Dfbbca8f687%26view%3Datt%26th%3D135ecfd8db6697dc%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_gziawy4p1%26zw&sig=AHIEtbTR_CVZo_0WH7RoWNcPK0osMNXzrg