Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:“Türk Modernleşmesinde Siyasi Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul.
Yıl:2011
Sayı:
Sayfalar:pp. 3319-3349
Ev Sahibi Şehir: