Publication Details

Author:
Title:“Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi”
Category:International Refereed Conference
Index:Others
Published Place:Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu (4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium), Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Year:2011
Volume:Cilt: 1, Özel Sayı
Pages:pp. 597-608
Place:Malatya