Publication Details

Author:
Title:Haksız Zilyede Karşı Yöneltilecek Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukukî Dayanağı-Ecri Misil Sorunu
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Year:1998
Volume:1
Pages:38
Place: