Publication Details

Author:Hızır
Title:Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358’nci Maddesine Aykırılığın Yaptırımları
Category:Notes
Index:Others
Published Place:Cumhuriyet Gazetesi
Year:2013
Volume:1370
Pages:pp. 20
Place: