Publication Details

Author:Hızır
Title:6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’nun 633’ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan
Year:2013
Volume:C. III
Pages:pp. 2817-2880
Place:Ankara