Yayın Detayları

Yazar:Hızır
Başlık:6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’nun 633’ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan
Yıl:2013
Sayı:C. III
Sayfalar:pp. 2817-2880
Ev Sahibi Şehir:Ankara