Yayın Detayları

Yazar:D. Çiğdem Sever
Başlık: “Kamu Hizmetlerinde Biçimsel Ölçütte Çözülme”
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Ankara Barosu Dergisi
Yıl:2013
Sayı:2013/3
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: