Publication Details

Author:Kumru Kılıçoğlu
Title:Hayvan Haklarına İlişkin Olarak Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme- Hayvanı Öldürme ya da Etkisiz Hale Getirme-
Category:Articles
Index:Others
Published Place:Ankara Barosu Dergisi
Year:2010
Volume:4-68
Pages:
Place: