Publication Details

Author:Serdar Hızır, Duygu Merki
Title:Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezai Sonuçları
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Year:2014
Volume:Cilt 63 Sayı 4
Pages:pp. 813-831
Place:Ankara
URLhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1974/20642.pdf