Yayın Detayları

Yazar:Ahmet M. Kılıçoğlu
Başlık:Fikri Haklar Alanında 5101 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl:2004
Sayı:55
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: