Publication Details

Author:D. Çiğdem Sever
Title:Türkiye’de Düzenleyici Kurumların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:AÜHFD
Year:2015
Volume:2015/1
Pages:195-236
Place:
URLhttp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1987/20757.pdf