Publication Details

Author:D. Çiğdem Sever
Title:Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Year:2016
Volume:122- Ocak/Şubat 2016
Pages:s. 141-193
Place:
URLtbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-2016-1544