Publication Details

Author:Celal Göle, Ali Bozer
Title:Bankacılar İçin Ticaret Hukuku Bilgisi- 18. Bası
Category:Book
Index:Others
Published Place:Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları
Year:2006
Volume:
Pages:
Place:Ankara