Publication Details

Author:D. Çiğdem Sever
Title:Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Hukuk Kuramı
Year:2016
Volume:2016/3
Pages:16-43
Place: