Yayın Detayları

Yazar:Proje Yürütücüsü Zeynep MÜFTÜOĞLU
Başlık:1982 Anayasasında Düzenlenen Çevre Hakkının Hayata Geçirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Çankaya Belediyesi Örneği
Kategori:Notlar
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Lisans Araştırma Projesi
Yıl:2016
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: