Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Türk Ticaret Kanunu Tasarısı' na (m. 124-133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) ile Karşılaştırmalı Bakış ve Değerlendirme
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:
Yıl:2010
Sayı:BATİDER 2010, C. XXVI, S. 1
Sayfalar:s. 81-91
Ev Sahibi Şehir: