Publication Details

Author:
Title:13.02.2011 Tarih ve 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle KTK' nun 98. Maddesinde Yapılan Değişikliğe Genel Bir Bakış
Category:Articles
Index:Others
Published Place:Ankara
Year:2013
Volume:Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 3-6 Nisan 2013
Pages:s. 171-183
Place: