Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:13.02.2011 Tarih ve 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle KTK' nun 98. Maddesinde Yapılan Değişikliğe Genel Bir Bakış
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Ankara
Yıl:2013
Sayı:Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 3-6 Nisan 2013
Sayfalar:s. 171-183
Ev Sahibi Şehir: