Yayın Detayları

Yazar:D. Songur
Başlık:Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Üniversitelerin Çarpan Etkisi
Kategori:Kitap Ünitesi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Toplumsal Cinsiyet ve Kent- Mekân Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yıl:2017
Sayı:
Sayfalar:467- 483
Ev Sahibi Şehir:Ankara