Yayın Detayları

Yazar:Kumru Kılıçoğlu Yılmaz
Başlık:6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Ankara Barosu FMR Dergisi
Yıl:2017
Sayı:2017/1
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: