Staj

Hukuk eğitimi sırasında öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda yaz aylarında başvurabilecekleri yerlerde staj yapabilecekleri gibi, üçüncü ve dördüncü sınıfta isterlerse Ankara Barosu’nun organize ettiği önstaj programı kapsamında bir avukatlık bürosunda staj yapma olanağına sahiplerdir.
Hukuk eğitiminden sonra ise hukukçular, yönelecekleri meslek doğrultusunda çeşitli staj programlarında yer alabilmektedirler.